• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

haber

Türkçe - İngilizce

basın

dilbilim

isim / noun

isim / noun – slang

haber = duyuk [eski terim - öz Türkçe]

haber = duyum [eski terim - öz Türkçe]

haber = duyut [eski terim - öz Türkçe]

haber = salık [eski terim - öz Türkçe]

HABER = (haber nedir; haber ne demek; haber İngilizcesi) 1. Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık: «Çırağın bir şeyden haberi yok.» - M. Ş. Esendal. 2. İletişim veya yayın organlarıyla verilen bilgi: «Herkes sofraya oturmuş, bir yandan çorbalarını kaşıklayıp bir yandan da haberleri seyrediyordu.» - E. Şafak. 3. Bilgi: Sanattan haberi yok. 4. db. esk. Yüklem.

HABER = (haber nedir; haber ne demek; haber İngilizcesi) İsimi cümlelerinde yüklem ki isim, sıfat, zamir veya zarf olabilir. Ağaç bitkidir, Su soğuktur, Gelen odur, Onun her işi yapması canla başladır misallerinde bitki, soğuk, o ve canla başla birer haberdir.

HABER = (haber nedir; haber ne demek; haber İngilizcesi) Kendi adı ile anılan katalitik süreç ile azot ve hidrojenden amonyak sentezleyerek 1918 yılında Nobel ödülü kazanan Alman kimyacı.

haber = haber [Osmanlıca - Türkçe]

haber = haber [Türkçe - Osmanlıca]

haber = peyâm [Türkçe - Osmanlıca]

haber = peygam [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms