• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

hazard

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 7287

yerbilim

HAZARD = ['hezıd] noun
tehlike * eşanlamlı : danger, risk, threat
İngilizce örnek : Their lives are at hazard.
Türkçe çevirisi : Onların yaşamları tehlikede.
İngilizce örnek : Smoking is a health hazard.
Türkçe çevirisi : Sigara içmek sağlık tehlikesidir.
¤ verb
riske etmek, tehlikeye atmak * eşanlamlı : risk, venture, dare, gamble, endanger
İngilizce örnek : I won’t hazard my life for this job.
Türkçe çevirisi : Bu iş için hayatımı tehlikeye atmayacağım.

1: 0 ms