• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

harm

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 3718

ana kullanım

HARM = [ha: m] noun
1 zarar, ziyan, hasar * eşanlamlı : damage, injury, hurt, detriment
İngilizce örnek : That won't do you any harm.
Türkçe çevirisi : Bu sana zarar vermez (vermeyecek).
İngilizce örnek : Heavy rain caused serious harm to the crops.
Türkçe çevirisi : Şiddetli yağmur mahsule ciddi hasar verdi.
İngilizce örnek : Drinking too much will do you harm.
Türkçe çevirisi : Fazla içmek size zarar verir.
2 kötülük * eşanlamlı : mischief, ill, evil, wickedness, wrong
¤ verb
zarar vermek, incitmek * eşanlamlı : hurt, injure, damage, impair, maltreat
* come to harm = zarar görmek; hasar görmek
İngilizce örnek : I had a car accident, but no harm came to me.
Türkçe çevirisi : Araba kazası geçirdim ama bana zarar gelmedi.
* there is no harm in doing sth = yapmanın zararı yok, zarar gelmez
İngilizce örnek : There is no harm in asking for his help.
Türkçe çevirisi : Yardımını istemekten bir zarar gelmez.

1: 0 ms