• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

felaket

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 2471

isim / noun

isim / noun – informal

isim / noun – rude slang

iş dünyası

felaket = çok kötü [eski terim - öz Türkçe]

felaket = karayıkım [eski terim - öz Türkçe]

felaket = yıkım [eski terim - öz Türkçe]

felaket = müsibet [öz Türkçe - eski terim]

felaket = âfet [Türkçe - Osmanlıca]

felaket = âsîb [Türkçe - Osmanlıca]

felaket = bâdire [Türkçe - Osmanlıca]

felaket = belâ [Türkçe - Osmanlıca]

felaket = fâcia [Türkçe - Osmanlıca]

felaket = fecî'a [Türkçe - Osmanlıca]

felaket = nekbet [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili sözler / related words

1: 0 ms