• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

glorious

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 5096

GLORIOUS = ['glo: riıs] adjective
1 şanlı, şerefli * eşanlamlı : famous, noted, eminent, renowned, famed, distinguished, noble, supreme * karşıtanlamlı : humble
İngilizce örnek : What a glorious victory it was!
Türkçe çevirisi : Ne şanlı bir zaferdi o!
2 görkemli, parlak * eşanlamlı : splendid, magnificient, brilliant, glittering * karşıtanlamlı : dull
İngilizce örnek : We sat down and watched the glorious red sky.
Türkçe çevirisi : Oturup muhteşem kızıl gökyüzünü seyrettik.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms