• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

gen

Türkçe - İngilizce

sıfat / adjective – agriculture

GEN = (gen nedir; gen ne demek; gen İngilizcesi) DNA molekülünün ortalama 1500 nukleotitten oluşmuş canlının kalıtsal özelliklerinden herhangi birini taşıyan parçası. Kalıtımın temel fiziksel ve işlevsel birimi. Her gen, protein veya RNA molekülü gibi özel bir işlev taşıyan kromozomların belli bir noktasındaki nükleotid dizilerinden oluşur.

GEN = (gen nedir; gen ne demek; gen İngilizcesi) Kromozom üzerinde belirli bir yer işgal eden kalıtımın temel birimi.

gen

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 10697

ana kullanım 1

GEN = (gen nedir; gen Türkçesi) DNA üzerinde belirli bir baz dizisi uzunluğundan meydana gelmiş, bir polipeptit zincirinin veya bir RNA zincirinin üretiminden sorumlu ve bu sentezleri düzenleyen bir regülatör ve bir operatör bölge içeren DNA parçası.

GEN nasıl okunur, okunuşu /cen/ isim

ilgili sözler / related words

aday gen aday gen haritalama aday gen yaklaşımı additif gen alel gen allel gen antikor gen havuzu seçimi ardışık gen ifadesi ardışık hox gen ifadesi aşağı taraftaki gen takımları aşırı gen ifadesi sonucu onkogen etkinleşmesi bağlı gen baskılayıcı gen baskın gen başat gen beyaz gen bir gen bir enzim hipotezi bir gen bir polipeptid hipotezi bir gen çifti bir gen çiftinin allelleri bir gen mi iki mi ? birikimsel gen etkisi birleşik gen denetimi bitki gen haritaları bitki gen mühendisliği bitki gen transformasyonu bitki veya hayvan gen kaynakları bitkisel gen kaynakları bulaşık gen c-onk gen csl gen düzenleyici protein çalıştırıcı gen çapraz gen oluşturma çekinik gen çiçekte homeotik seçici gen ifadesi çoklu gen çoklu gen dayanıklılığı çoklu gen kalıtımı dağınık gen klonlama değiştirici gen değiştirilmiş gen dirençli gen bulunduran çeşit dominant gen dominant mutant gen duplike gen duplike gen interaksiyonu duplike olmuş gen düzenleyici gen eklemeli gen etkisi embriyonik kök hücresine gen nakli enhanser gen epistat gen epistatik gen ergo gen eş gen eşeysel üreyen ve aynı gen havuzunu paylaşan ağaçlar topluluğu eşgüdümlü gen denetimi eşgüdümlü gen düzenlenmesi faj aracılığıyla bakteriler arası gen transferi farklı organizmalarda gen sayıları fiziksel gen haritalaması gelişim genetiği ve gen düzenlenmesi gen aileleri gen ailesi gen akımı gen akışı gen aksiyonu gen aktarım uygulamaları gen aktarımı gen aktarımlı gen alış-verişi gen alışverişi gen ambargosu gen amplifikasyonu gen anlatımıyla tanımlanması gen aralığı gen ayrımcılığı gen bağlantısı gen bağlılığı gen bağlılığı derecesi gen bankası gen baskılayıcı protein gen bilimi gen bölüt havuzu gen bulma gen convertion gen çifti gen çözümü gen değişimi gen değişinimi gen delesyon arayışı ile gen delesyonları gen denetim bölgeleri gen denetim mekanizması gen denetimi gen denetleyici proteinler gen dizi karşılaştırmaları gen dizilişi gen dönüşümü gen dönüşümü ile sonuçlanan gen dönüşümündeki rolü gen düzeni gen düzenleme bölgesi gen düzenleme proteinleri gen düzenlemesi gen düzenlenmesi gen düzenlenmesinde gen düzenlenmesinde eşgüdüm gen düzenleyici protein gen düzenleyici proteinler gen düzenleyici proteinleri gen düzenleyici proteinlerin geçişi gen ekolojisi gen ekspiresyonu gen ekspresyonu gen etkileşimi gen etkileşimleri gen etkinleştirici protein gen etkisi gen frekansı gen füzyonu gen haritalama gen haritalaması gen haritalanması gen haritalarının yapılmasında gen haritası gen havuzcuğu gen havuzu gen hazinesi gen hedefleme gen içeriği gen ifade düzenlenmesi gen ifade incelemesi gen ifade incelenmesi gen ifade örüntüleri gen ifade rolü gen ifadesi gen ifadesi düzenlenmesi gen ifadesi ile ilişkisi gen ifadesi incelemesi gen ifadesi modullü gen ifadesindeki rolü gen ifadesinin artı yönde denetimi gen ifadesinin çevirimsel denetimi gen ifadesinin denetimi gen ifadesinin düzenlemesi gen ifadesinin düzenlenmesi gen ifadesinin eşgüdümü gen ifadesinin incelenmesi gen ifadesinin küme incelemesi gen ifadesinin yazılımsal denetimi gen ikamesi gen ikamesinin etkisi gen ikilenmeleri gen ikilenmesi gen ikilenmesi ve uzaksama gen insersiyonu gen interaksiyonu gen işlevi gen işlevinin tahmini gen işlevleri gen karışımı gen kaynağı gen kaynakları gen kısırlığı gen klonlama gen klonlaması gen klonlanması gen kodu gen kompleksi gen kontrol dizisi gen konversiyonu gen kümeleri gen kümesi gen kütüphanesi gen lokalizasyonu gen lokusu gen merkezi gen mutasyonları gen mutasyonu gen mühendisliği gen nakli gen oluşan gen oluşumu gen oneself up gen paketleme gen potansiyeli gen probları gen regülatör proteinler gen rehberliği gen replikasyonu gen rezervleri gen sahibi gen sekanslama gen serisi gen sessizleştirme güçlendirmesi gen sıklığı gen sızması gen susturma gen susturulması gen tanımı gen tanımı tadilatı gen tanımı–düzenleme gen tanımlama gen tanımlanması gen tedavisi gen tedavisi potansiyeli gen tekniği gen teknoloijsi gen teknolojisi gen terapisi gen tipi gen tipi ayrını oranı gen tipi değeri gen tipi etkisi gen tipi ilişki gen tipi sıklığı gen tipi varyans gen top gen transferi gen up gen up on gen ürünü gen yapısı gen yeniden düzenlenmeleri gen yerdeğiştirme gen yeri gen yerinin belirlenmesi gen yerleşimi gene gen ilişkisi gerekli gen sayısı gizli gen düzenleyici proteinler glikokortikoid-aracılı gen ifadesi haberci gen tahlili hayvan gen kaynakları hayvan gen kaynaklarını koruma hayvan gen kaynaklarını koruma ulusal komitesi hedeflenmiş gen nakli hemizigot gen hemizigotik gen hipostat gen holandrik gen homeo gen homeotic gen homeotik gen iki gen çifti iki gen çifti çaprazlaması iki gen çifti oranı ile gen etkinleşmesi insan gen haritalaması insan gen projesi interaksiyon meydana getiren iki gen çifti intron-ekson gen yapısı kalıtımsal özellik taşıyan gen katabolit gen aktivatör proteini katkılı gen kromozomal gen yerleşimi kromozomların gen çiftleri kusurlu gen letal gen mads kutulu gen düzenleyici protein minimum gen komplementi mounted gen multiple gen hipotezi multiple gen hypothesis mutant gen mutasyona uğramış gen mutator gen mutator gen myb gen düzenleyici proteinleri myc gen düzenleyici proteini myod ailesi gen düzenleyici protein myod gen düzenleyici proteinleri nac gen düzenleyici proteinleri nf-kb gen düzenleyici protein normal hücreyi kanser hücresine dönüştürebilen gen onarıcı gen operatör gen organelden-çekirdeğe gen transferi orijinal gen dizilişi orman gen kaynaklarının korunması ortak gen aileleri ortalama gen değişim fazlası otozomal gen öldürücü gen örte gen örten gen örtülen gen örtülü gen phoney gen plazmitle gen tedavisi protrombin gen mutasyonları raportör gen regülatör gen renk önleyici gen resesif gen ressesive gen seks bağlantılı gen sex-linked gen sıçrayan gen sitoplazmik gen somitogenezde gen anlatımının spermaya gen nakli süper gen tek gen tek gen bakımından farklı ebeveyn melezi tek gen dayanıklılığı tek gen melezler tek gen özelliği tekli gen terminatör gen testise gen nakli tekniği tohum gen bankası toplamsal olmayan gen etkisiyle model tüm gen içeriği tümör baskılayıcı gen tümör baskılayıcı gen kaybı tümör baskılayıcı gen kaybında uluslararası gen bankası uyur gen v gen bölütü vegt gen düzenleyici protein viral vektörlerle gen nakli virulan gen transferi yabani tip gen yalancı gen yapısal gen yatay gen transferi yazılım sonrası gen düzenlenmesi yükseltici gen

1: 1 ms