• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

wide

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 869

bilişim

WIDE = [wayd] adjective
1 geniş * eşanlamlı : broad, extensive, roomy * karşıtanlamlı : narrow
İngilizce örnek : This is a wide street.
Türkçe çevirisi : Bu geniş bir caddedir.
İngilizce örnek : The newspaper has a wide distribution.
Türkçe çevirisi : Gazetenin geniş bir dağıtımı (dağıtım ağı) vardır.
2 engin, açık * eşanlamlı : vast, immense, spacious
¤ adverb
1 iyice; tamamen
İngilizce örnek : The door was wide open.
Türkçe çevirisi : Kapı ardına kadar açıktı.
İngilizce örnek : After I drank a cup of black coffee I felt wide awake.
Türkçe çevirisi : Bir fincan sade kahve içtikten sonra kendimi upuyanık hissettim (uykum tamamen kaçtı).
2 (hedeften) uzağa
* wide angle = geniş açı, büyük açı

1: 0 ms