• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

forward

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1005

bilişim

bitkibilim

FORWARD = ['fo: wıd] adjective
1 ön, öndeki * eşanlamlı : front, first, leading, foremost, head * karşıtanlamlı : back
2 ileri * eşanlamlı : advanced, progressive, onward * karşıtanlamlı : backward
3 küstah, şımarık * eşanlamlı : bold, brazen, pert, impertinent, impudent
İngilizce örnek : It is rather forward of him to say such things.
Türkçe çevirisi : Böyle şeyleri şımarıklığından söylüyor.
¤ adverb preposition
1 ileri, ileriye * eşanlamlı : onward, ahead * karşıtanlamlı : backward
İngilizce örnek : The car moved forward slowly.
Türkçe çevirisi : Araba yavaşça öne doğru hareket etti.
İngilizce örnek : You have to reverse before you go forwards.
Türkçe çevirisi : İleri doğru gitmeden önce geri geri gitmek zorundasın.
İngilizce örnek : He paced backwards and forwards in the garden.
Türkçe çevirisi : Bahçede geriye ve ileriye doğru adım attı. (Bahçeyi bir ileri bir geri adımladı.)
2 daha önceye
¤ verb
göndermek * eşanlamlı : send, transmit, dispatch, mail
İngilizce örnek : Any complaints made will be forwarded to the general manager.
Türkçe çevirisi : Yapılan her şikâyet genel müdüre iletilecektir.
İngilizce örnek : When you have finished reading this email, please forward it to a friend of yours.
Türkçe çevirisi : Bu e-postayı okumayı bitirdikten sonra lütfen onu bir arkadaşınıza iletiniz.
¤ noun
forvet
İngilizce örnek : Forwards must avoid being caught in an offside position.
Türkçe çevirisi : Forvetler ofsayt pozisyonunda yakalanmaktan kaçınmalıdır.

FORWARD = (forward nedir; forward Türkçesi) Fiyat, miktar, ödeme yeri ve vade gibi unsurları standart olmayıp taraflar arasında serbestçe belirlenen ve organize olmayan piyasalarda gerçekleştirilen finansal ürünlere ait vadeli işlem.

ilgili sözler / related words

a great leap forward a great step forward amount brought forward amount carried forward apply to this section forward armies, your first goal is the mediterranean forward arms held forward reach standing at par forward spread back uprise and straddle forward backside forward backward and forward balance brought forward balance carried forward balance to be brought forward balancing forward of binge point bating forward be forward of be put forward bend forward bend forward over body lean forward body leaning forward body not forward enough body not forward enough on landing bring a date forward bring forward bring forward a motion bring forward a suit bring oneself forward bring something forward broadband digital forward brought forward buy forward buying forward cab forward design call forward call forward busy call forward no reply carriage forward carried forward carry balance forward carry forward carry forward into subsequent period carry forward losses carry forward of losses carry forward to credit carry forward to debt carry forward to new account carry forward to your debit carry forward with center forward centre forward charge the amount forward charges forward clear forward signal cofactor of a forward path come forward continuous forward voltage cooperative forward collision risk warning creditors in respect of currencies purchased forward creditors in respect of goods purchased forward dart forward date a check forward date a cheque forward dating forward debtors in respect of currencies sold forward debtors in respect of goods sold forward do not forward draw forward drive forward drive motor forward motion duck forward fabric forward rule fast forward fast forward movement fast forward wind fast forward winding feed forward control feed forward control systems fell forward shots flash forward forward & right forward account forward action forward aeromedical evacuation forward air control forward air control post forward air controller forward alert forward an email forward analog control channel forward analog voice channel forward anchor light forward and rear limb of arch forward area forward area alerting radar forward area sight forward arming and refueling point forward arming and refuelling point forward assembly area forward auditing forward azimuth forward bias forward bomb line forward bomb lines forward booking forward bow rope forward brake shoe forward business forward buying forward by e-mail forward calls forward camel spin forward chaining forward channel forward collision warning system forward command post forward commitment forward commodity market forward conduction forward contract forward contracts forward control forward control truck forward coupler forward cover forward cover taking forward crediting forward crew quarters forward crew-quarters forward crossover forward current forward curved forward curved blade forward curved impeller forward data channel forward dated forward dated check forward deal forward dealing forward defence forward defence area forward defence locality forward defence position forward defence strategy forward defended locality forward defense area forward defense position forward delivery forward discount forward distribution point forward dive forward dives forward echelon forward edge of battle area forward edge of the battle area forward edge take off forward elevator forward entry door forward equations forward error correction forward error correction method forward exchange forward exchange contract forward exchange discount forward exchange market forward exchange premium forward exchange rate forward exchange transaction forward exchange transactions forward extrusion forward faiz oranı sözleşmesi forward feed forward financial statements forward fiyat forward foreign exchange forward foreign exchange market forward formulation forward freight forward galley door forward gear forward gears forward gruplama forward gun forward gunner's position forward gunner's station forward guy forward hanging forward hatch forward hold forward hold (of a ship) forward inference forward inside forward inside edge forward inside lean forward integration forward interest rate forward interpretation unit forward işlem forward işlemler forward işlemleri forward items forward kinematics forward lan channel forward lap forward lean forward led forward lever forward lifting eye forward line forward line combat unit forward line of our own troops forward line of own troops forward link forward linkage forward logistic site forward looking infra-red forward looking infrared forward looking radar forward main striker forward march forward margin forward market forward market intervention forward mastheadlight forward message forward motion forward motion compensation forward mutation forward mutations forward nakli yekûn forward nation compensation camera forward naval base forward oblique air photograph forward observation forward observation post forward observer forward obstacle avoidance system forward operating base forward operating base (fob) forward operating location forward operation forward operation base forward operation locality forward operation location forward osmosis forward osmosis membrane bioreactor forward outer edge forward outer take off forward outside forward parity forward part forward part (of a vessel) forward pass forward path forward path gain forward planning forward player forward points forward position forward position take off forward premium forward pressure leach forward price forward pricing forward procurement forward propagation forward purchases forward rake forward raked undercarriage leg forward rate forward rate agreement forward rear axle forward recovery forward recovery mission profile forward recovery time forward recursive forward regression forward retraction forward retrieval strategy forward roll forward rotation forward run forward running forward sale forward scatter forward scattered electron forward scattering forward seat forward securities forward shift forward shift operator forward shifting forward signal forward slope forward slope capability forward slope position forward sloping bench terrace forward somersault forward spatter pattern forward speed forward stakes forward statesman forward steaming light (of a ship) forward strategy forward stroking forward supply maintenance area forward supply point forward swing with half forward swing with half turn in hang forward tail group forward tell forward thrust forward to forward transaction forward transactions forward transadmittance forward transfer function forward transfer signal forward travel forward travelling forward turret forward typing forward usb k/b forward usb klavye forward vertical integration forward voltage forward wall forward wave forward wind (ing) frame forward freight forward from this day forward from this time forward front leg forward get forward go forward going forward great leap forward ground goniel forward head forward help … forward help forward high forward cab horizontal forward hanging I am looking forward to seeing him I look forward to your reply i am looking forward to seeing him i look forward to your reply in the forward line inch forward incidence of a tax forward income carried forward inside forward kuru forward exchange rate lean forward left forward look forward look forward to look forward to doing something look forward to hearing from look forward to something loss brought forward account loss carried forward loss to be carried forward losses brought forward low forward cab lunge position forward mail forward make a leap forward move forward move forward and backward nondeliverable forward not to be backward in coming forward option forward outright forward outright forward purchase outright forward rate outside forward page forward pass forward pass forward to new account peak forward anode voltage peak forward voltage perfect forward secrecy pitt oneself forward please forward please set your watch forward an hour plunge forward points of forward space power forward press forward press forward with all one's might profit brought forward profit to be carried forward profits brought forward push forward push the stick forward put best foot forward put forward put forward a motion put forward an idea put forward an opposite theory put forward arbitrary judgement put forward as a candidate put forward big claims put forward one's candidacy put forward the plea of put one's best foot forward put oneself forward put oneself forward as a candidate put something forward put the clock forward putting forward putting forward ideas putting forward the theory that quick forward action right forward roll forward run forward running forward roll rush forward scan forward scroll forward sell forward send forward set a clock forward set a watch forward set forward set something forward short-circuit forward admittance skate forward small forward small-signal forward transadmittance spring forward step forward store and forward sweep forward switch forward take forward take the peace process forward tax incidence shifted forward that it puts forward three forward gear thrust forward toe forward trunk bending forward or trunk bending sideways two squads forward underswing and salto forward vat carried forward walk forward over wind forward wing forward work forward yarn forward rule

1: 1 ms