• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

istekli

Türkçe - İngilizce

deyim / idiom

isim / noun – business

iş dünyası

istekli = hevesli [öz Türkçe - eski terim]

istekli = meraklı [öz Türkçe - eski terim]

istekli = mütemayil [öz Türkçe - eski terim]

istekli = talip [öz Türkçe - eski terim]

istekli = talipli [öz Türkçe - eski terim]

istekli = şevkli [öz Türkçe - eski terim]

İSTEKLİ = (istekli nedir; istekli ne demek; istekli İngilizcesi) Bir şeye karşı isteği olan: «Neden olmasın, çok istekli bir çocuk. Üstelik genç ve dinamik.» -A. Ümit.

istekli = hâhân [Türkçe - Osmanlıca]

istekli = hâhişger [Türkçe - Osmanlıca]

istekli = hâhişkâr [Türkçe - Osmanlıca]

istekli = hâhişkerde [Türkçe - Osmanlıca]

istekli = hevâdâr [Türkçe - Osmanlıca]

istekli = heveskâr [Türkçe - Osmanlıca]

istekli = mâil [Türkçe - Osmanlıca]

istekli = talebkâr [Türkçe - Osmanlıca]

istekli = tâlib [Türkçe - Osmanlıca]

İSTEKLİ = Mal veya hizmet alım, yapım ve satım ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişiler.

1: 0 ms