• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

extension

Türkçe - İngilizce

kısaltma

01. ext

extension

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2251

ana kullanım

01. uzatma 02. büyütme 03. genişletme 04. uzama 05. büyüme 06. genişleme 07. ilave 08. ek 09. eklenti 10. müştemilat 11. dahili hat 12. dahili numara 13. iç hat 14. dahili telefon numarası 15. iç numara 16. kaplam 17. kapsam 18. önel 19. paralel telefon 20. süre uzatımı 21. şümul 22. temdit etme 23. tevessü 24. ulantı 25. uzam 26. uzantı 27. uzatım 28. yükseltme 29. zam 30. artırma 31. dahili telefon hattı 32. ekleme 33. gerilme 34. mehil 35. mühlet 36. saha 37. temdit 38. uzatılma 39. vade 40. vüsat 41. yayılma

bankacılık

01. vade uzatması

bilim teknik

01. yayım

bilişim

01. dahilino 02. dosya tipi 03. uzantı 04. yayma

cerrahi

01. germe

coğrafya

01. uzanım

dilbilim

01. kavramın kapsamı

eğitim

01. yayım

felsefe

01. hayyiz

fotoğraf

01. ayrı baskı

güvenlik

01. aşırı

havacılık

01. açılma 02. açma 03. açmak 04. hareket ettirmek

hekimlik

01. ekstansiyon 02. uzanım

iletişim

01. dahili telefon 02. tali hat 03. uzantı donanım

inşaat

01. tevsi 02. genleşme

iş dünyası

01. vadenin uzatılması 02. önel 03. süreyi uzatma

matematik

01. genişlev 02. uzantısı

mimarlık

01. bağıl

oto

01. çekme

tarım

01. yayım

teknik

01. eklem açılması 02. tevsi 03. büyütme uzatma 04. gelişme 05. tevsii 06. uzantı 07. uzatma parçası 08. yayma

ticaret

01. vadenin uzatılması 02. vadeyi uzatma

turizm

01. eklenti 02. konuğun konaklama süresini uzatması

veterinerlik

01. çekilme 02. ekstensiyon 03. gerilme

yerbilim

01. esneme

yöntembilim

01. ihata

ilgili sözler / related words

actual extension aerial extension agricultural extension agricultural extension activities agricultural extension and applied research project agricultural extension service agricultural extension services agricultural extension work agricultural extension workers aims of extension algebraic extension algebraic extension of a field anchor line extension kits antenna cable extension application extension application for extension of leave to remain army extension courses bad extension for file barrel extension base-line extension baseline extension basement extension basket height extension basket length extension beam extension bit extension blade extension body extension cover cab boom extension bottom extension bottom roller extension brand extension building extension bus extension butt extension camera extension module can you put me through to his extension cantilever extension category extension cell extension chassis extension and shortening classification of extension aims co-operative extension code extension character complete extension completely restricted extension constant rate of extension constant rate of extension dynamometer control panel extension convergent extension convex extension crack extension crack extension force crankshaft extension day extension decentrilized extension decision relating to the extension of time default extension default file name extension definition method of extension aims definitional extension demand-driven extension approach department of training, extension and publications determination of extension dhcp extension dial an extension number disk copy extension disk tools extension dns extension docfile property extension door extension duties of extension workers e-mail extension elasticity of extension electrode extension distance email extension emergency extension handle exenteration of malignant tumors with orbital extension exhaust pipe extension extension agent extension agreement extension and retraction test extension and training extension approach extension approach to pricing extension area extension arm extension assist extension axiom extension bandage extension bar extension base module extension base module for redundant power supply system extension board extension bolt extension bond extension booklet extension bridge extension cable extension cables extension character extension circuit extension coefficient extension coil extension cord extension cours extension course extension courses extension dahili numara extension degree extension device extension drive shaft extension education extension eye extension field extension fitting extension flags extension fractures extension funding extension guid extension hose extension housing extension in depth extension interval extension joint extension kit extension ladder extension lamp extension lead extension leaf extension line extension logo extension loudspeaker extension member extension memory extension method extension methods extension module extension moment extension name extension no extension of a block design extension of a deadline extension of a field extension of a formal system extension of a fraction extension of a language extension of a theory extension of a time limit extension of bulkhead extension of collective agreements extension of contract extension of control extension of coverage extension of credit extension of delay extension of demand extension of funds extension of inquiry extension of judgment extension of lease extension of leave extension of loan extension of meaning extension of power extension of scope extension of term extension of term of office extension of the concept extension of the financial plan extension of the lake extension of the military service term extension of the period extension of the provisions extension of the stay of hammer force extension of the term extension of time extension of validity extension organization and service extension part extension penalty extension piece extension pipe extension plan extension plank extension policy extension programme extension ratio extension register extension request extension rod extension roller extension science extension section extension service extension set extension shaft extension sign extension sleeve extension socket extension solenoid valve extension speaker extension spray lance extension spring extension stop extension stripe extension system extension table extension telephone extension tip extension to thermostat connection extension tours extension training extension tube extension work extension worker extraorbital extension fax extension field extension file extension file name extension filename extension files with extension finite extension field flash extension frame extension frontpage server extension function in extension further extension of the delay gap extension coefficient gutter upper extension harbor extension harbour extension helical extension spring his extension is engaged home extension hopping frequency set extension horizontal extension I'd like an extension cord I'm going to need an extension i'd like an extension cord i'm going to need an extension infinite extension field input shaft extension intended extension interconnection extension circuit intracranial extension intravenous extension tubing kits jet extension lever extension library extension life cycle extension strategies life extension line extension link extension manual gear extension market-driven extension may I have your extension meaning extension meridian extension microsoft access extension mobility extension morphological extension mouldboard extension msn application extension mudguard extension multipurpose internet mail extension nondestructive evaluation and life extension of structural materials normal extension off-premises extension orbital extension participatory extension pile extension plant extension pluralistic extension pressure monitoring extension tubing sets private extension product line extension propossible extension rear frame extension receiver extension redundant power extension base module relation in extension resistance to extension route extension runner extension rural extension seal extension ring semantic extension separable extension septal extension graft service life extension program side member extension side sill extension sight extension simple algebraic extension simple extension of a field simple transcendental extension socket for extension (loudspeaker) solebar extension spring extension stages of extension programme steering tube extension steinmann's extension subscriber extension subscriber's extension station tap extension the term extension of the navy commander theory extension time extension time of extension top extension tower extension traditional agricultural extension traditional agricultural extension approach transcendental extension transmission extension housing ultimate extension underframe extension united states force extension courses university extension university extension department university extension service urban extension usage extension valve extension vertical extension village extension area virtual address extension web printer shell extension wheelhouse extension wins extension with an extension on the time limit work extension zero-place function in extension

1: 1 ms