• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

eklenti

Türkçe - İngilizce

ad / noun

bilişim

dilbilgisi

EKLENTİ = (eklenti nedir; eklenti ne demek; eklenti İngilizcesi) Binaların içinde bulunup; emlak vergisi alınırken matraha katılan yapdar ve boş alanlardır.

EKLENTİ = (eklenti nedir; eklenti ne demek; eklenti İngilizcesi) Bir konutun veya bir binanın kullanılış amaçlarından herhangi birini tamamlayan ya da kolaylaştıran yapı.

EKLENTİ = (eklenti nedir; eklenti ne demek; eklenti İngilizcesi) Bir şeye eklenmiş olan şey, ek durumunda olan parça veya husus.

EKLENTİ = (eklenti nedir; eklenti ne demek; eklenti İngilizcesi) Kullanım ya da işletilmesi için gerekli olan ve taşınmaza bağlı bulunan kömürlük vb. taşınır, taşınmaz öge.

eklenti = aksesuar [öz Türkçe - eski terim]

eklenti = aksesuvar [öz Türkçe - eski terim]

eklenti = insersiyon [öz Türkçe - eski terim]

EKLENTİ = (eklenti nedir; eklenti ne demek; eklenti İngilizcesi) 1. Kasaba ya da köy gibi küçük yerleşme yerlerini oluşturan kom, oba adı da verilen uzak komşuluk birimlerinden her biri. 2. Bir yapıya sonradan eklenmek üzere yapılan ve anayapıya bağlı olması her kez gerekmeyen yardımcı bölüm.

EKLENTİ = (eklenti nedir; eklenti ne demek; eklenti İngilizcesi) Bir şeye eklenmiş olan, ek durumunda bulunan parça: «Ondan öğrendiklerim, onun ufku, onun kadar olmasa da birkaç önemli eklenti dışında, bugün de tümüyle geçerlidir.» -R. Mağden.

EKLENTİ = (eklenti nedir; eklenti ne demek; eklenti İngilizcesi) genel uygulayım: Bir nesne, araç, aygıt vb. bütünleyen parçalardan her biri, yedek parça.

EKLENTİ = (eklenti nedir; eklenti ne demek; eklenti İngilizcesi) Kayaçlarda çok yaygın olarak bulunan mineraller.

EKLENTİ = (eklenti nedir; eklenti ne demek; eklenti İngilizcesi) Köy ya da kasaba topluluklarının kom, oba, uzak mahalle gibi parçalarından her biri.

EKLENTİ = Bir bağımsız bölümün dışında olup, doğrudan doğruya o bölüme ait olan yer.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms