• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

esteem

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 5315

toplumbilim

ESTEEM = [i'sti: m] noun
saygı, itibar * eşanlamlı : respect, admiration, estimation, regard, consideration, honour, reverence * karşıtanlamlı : contempt
İngilizce örnek : I have a great esteem for his artistic ability.
Türkçe çevirisi : Onun sanat yeteneğine karşı büyük saygım var.
¤ verb
1 saygı göstermek * eşanlamlı : respect, admire, value, prize, regard, highly, revere * karşıtanlamlı : scorn, disdain, disregard
2 gözüyle bakmak * eşanlamlı : consider, regard, judge, believe, reckon

ilgili sözler / related words

1: 0 ms