• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

addition

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 650

havacılık

ADDITION = [ı'dişın] noun
1 ekleme, katma
2 mat. toplama
3 zam
* in addition (to) = bundan başka, ayrıca
İngilizce örnek : They bought a new car; in addition, they're having a garage built.
Türkçe çevirisi : Yeni bir araba aldılar, ayrıca, (arabaları için) bir garaj yaptırıyorlar.
İngilizce örnek : In addition to cooking, she does all the washing.
Türkçe çevirisi : Yemek yapmaya ek olarak bütün bulaşıkları da yıkar.
İngilizce örnek : That man is our gardener; in addition, he is a good cook.
Türkçe çevirisi : O adam bir bahçıvan, ayrıca, iyi bir de aşçı.
İngilizce örnek : In addition to its lightness, aluminium has several other advantages.
Türkçe çevirisi : Hafifliğinin yanı sıra alüminyumun başka birkaç üstünlüğü vardır.

ilgili sözler / related words

addition agent addition and subtraction formulas of trigonometry addition compound addition fact addition item addition of alcohol addition of clay addition of integer addition of integers addition of matrices addition of random variables addition of sand addition of series addition of variates addition of varieties addition of vectors addition of yeast addition polymer addition polymerisation addition polymerization addition polymers addition product addition reaction addition reactions addition record addition rule addition sentence addition sign addition table addition test addition theorem addition theorem of probability theory addition to a building addition to a provision addition to age addition to pension payments addition to reserve accounts addition to retail percentage addition to the age addition to the premium addition without carry algebraic addition algebraical addition angle addition postulate arithmetical addition as an addition associative property for addition associative property of addition balanced addition be a necessary addition boron addition by the addition of cancellation property of addition chemical addition product closed under addition closure property of a set under addition commutative property of addition compulsory addition of income compulsory addition of incomes cored wire addition destructive addition disable addition of printers distributive law for multiplication over addition distributive property of multiplication over addition electrophilic addition element for addition elements of addition error of addition facultative addition and declaration facultative addition system of taxable incomes fertilizer addition to irrigation give in addition graphite addition identity element of addition identity property of addition in addition in addition that in addition to in addition to this in addition what you have said in addition with law of addition lime addition matrix addition micheal addition milk-of-lime addition modulo 2 addition multiplication and addition of probabilities nucleophilic addition nucleophylic addition on further addition patent of addition petroleum bitumen modified by the addition of atactic polypropylene private addition to business progressive addition lense progressive addition power lens property of addition rate of subunit addition repeated addition segment addition serial addition sialic acid addition standard addition method subsequent dyestuff addition tax addition unbalanced addition van krefeld's addition law vector addition zero as the identify element in addition zero property of addition

1: 0 ms