• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

dress

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2594

ana kullanım 1

01. giydirmek 02. giyinmek 03. saç yapmak 04. yaraya pansuman yapmak 05. sarmak 06. süslemek 07. gübrelemek 08. aharlamak 09. aprelemek 10. cilalamak 11. düzenlemek 12. hazırlamak 13. kaşağılamak 14. kuşanmak 15. pansuman yapmak 16. parlatmak 17. pişirmek 18. resmi giyinmek 19. salata sosu koymak 20. şekillendirmek 21. sepilemek 22. taraklamak 23. taraktan geçirmek 24. taramak 25. temizlemek 26. gece elbisesi giymek 27. giydirip kuşatmak 28. giymek 29. hizaya gelmek 30. şekil vermek 31. sepi vermek 32. yontmak

ana kullanım 2

01. giysi 02. elbise 03. kılık kıyafet 04. giyim 05. elbiselik 06. don 07. entari 08. fistan 09. giyecek 10. giyinme 11. giyit 12. kadın elbisesi 13. kılık 14. kıyafet 15. kuşam 16. kuşantı 17. urba 18. üst 19. esvap 20. kisve 21. roba 22. ruba 23. tuvalet 24. üst baş 25. üstbaş

askeri

01. bir hizaya getirmek 02. sıraya girmek 03. sıraya sokmak 04. askerleri hizaya sokmak 05. hizaya gelmek

elektrik

01. giydirme

havacılık

01. giyinmek giysi 02. üniforma 03. yara sarmak

hekimlik

01. tedavi etmek

inşaat

01. rendelemek 02. yontmak 03. yonu

iş dünyası

01. donatmak 02. pansuman yapmak 03. hazırlamak 04. hizaya getirmek 05. tabaklamak

madencilik

01. hazırlamak

mutfak

01. temizlemek

ormancılık

01. biçmek 02. imal etmek 03. işlemek 04. planyalamak 05. rendelemek 06. yapmak

oto

01. rendeleme 02. temizleme

şeker

01. dezenfekte etmek 02. gübre vermek

tarım

01. tohum ilaçlamak 02. pansuman 03. planyalamak 04. rendelemek

teknik

01. hizaya sokmak

tiyatro

01. kostüm bulmak 02. kostümle süslemek

turizm

01. resmi giyinmek

DRESS = [dres] verb
1 giydirmek * eşanlamlı : clothe, garb, fit, robe, drape, deck, decorate
İngilizce örnek : I dressed my children in new clothes.
Türkçe çevirisi : Çocuklarıma yeni giysiler giydirdim.
İngilizce örnek : She was dressed in black.
Türkçe çevirisi : Siyah giydi.
2 giyinmek * eşanlamlı : wear * karşıtanlamlı : strip
İngilizce örnek : He dresses very smartly.
Türkçe çevirisi : Çok şık giyinir.
İngilizce örnek : His wife often dresses in black.
Türkçe çevirisi : Karısı genellikle siyah giyer.
İngilizce örnek : She quickly dressed and went down for dinner.
Türkçe çevirisi : Çabucak giyindi ve aşağıya akşam yemeğine indi.
İngilizce örnek : I can wash, shave and dress in fifteen minutes in the morning.
Türkçe çevirisi : Sabahleyin on beş dakika içinde yıkanabilir, tıraş olabilir ve giyinebilirim.
3 yaraya pansuman yapmak, sarmak * eşanlamlı : treat, bandage, plaster, strap up
4 saç yapmak
5 (yemeği) hazırlamak, süslemek
¤ noun
1 giysi, elbise * eşanlamlı : costume, suit, frock, gown
İngilizce örnek : What dress are you wearing to the party?
Türkçe çevirisi : Parti için hangi elbiseyi giyiyorsun?
İngilizce örnek : Some of the natives wore very little dress.
Türkçe çevirisi : Yerlilerden bazıları çok az (el kadar) giysi giyiyordu.
2 kılık kıyafet, giyim * eşanlamlı : clothes, clothing, garb, garments, wardrobe, costume, vestments
İngilizce örnek : The men were in evening dress.
Türkçe çevirisi : Adamlar gece kıyafeti giymişti.
¤ adjective
1 elbiselik
2 (giysi) uygun, düzgün
* dess up = 1 gibi giyinmek, kılığına girmek
İngilizce örnek : Who is going to dress up as Father Christmas?
Türkçe çevirisi : Kim Noel Baba kılığına girecek?
2 giyinip kuşanmak
İngilizce örnek : Children love dressing up.
Türkçe çevirisi : Çocuklar giyinip kuşanmayı sever.

ilgili sözler / related words

a dress of silk a nail caught my dress academic dress academic dress or costume apron dress assistant dress designer backless dress ball dress battle dress be particular about one's dress bridal dress can I look at the dress change into evening dress chemise dress clothing and dress clothing and dress measurements cocktail dress court dress decollete dress design a dress did you buy your wedding dress dinner dress diving dress dress (a stone) dress (oneself)- dress a chicken dress a pelt dress a salad dress a shop window dress a stone dress a window dress a wound dress accessories dress allowance dress and finery dress ball dress brush dress circle dress claps dress clothes dress coat dress code dress designer dress down dress down a horse dress extra dress fabric dress flags dress form dress forms dress goods dress in a top hat dress indecently dress it dress jacket dress leather dress left dress lightly dress making dress material dress neatly dress one's hair dress one's wound dress oneself dress oneself up dress ophthalmic frame dress out dress parade dress pattern dress rehearsal dress respectably dress right dress sense dress shield dress ship dress shirt dress shop dress smartly dress somebody down dress somebody in dress somebody or something up dress something up dress stone dress suit dress suit vest dress uniform dress up dress up in one's sunday best dress up somebody or something dress well dress with sizing dry wound dress embroidery on the edge of a dress evening dress fancy dress fancy dress ball fancy dress orcostume ball fancy dress party fatigue dress female dress formal dress formal dress suit fright in a tight and short dress full dress full dress suit full dress uniform gather the waist of a dress going-away dress hand-me-down dress have you found a dress that you like hook one's dress how much is this dress please how should I dress hydrophilic wound dress I can't find a dress I like I like your dress I'll dress your hand now i can't find a dress i like i like your dress i'll dress your hand now imaginative dress in ceremonial dress in fall dress indoor dress ladies' dress materials loose dress low dress low-cut dress maternity dress may I try this dress on mess dress modern dress morning dress mourning dress national dress night dress occlusive wound dress off-the-peg dress official dress one's best dress optional dress outdoor dress period dress print dress revealing dress sack dress sack dress serious dress service dress service dress white shabbiness of dress slovenliness of dress special occasion dress sportive dress square dress start to dress well suitable for a dress summer dress supervising dress designer sylphide dress tailor-made dress that dress is a bad fit that dress is a good fit that dress is lovely that dress looks nice on you that's a pretty dress the dress was torn when we first saw it the lady in the blue dress the lady wearing the blue dress trail the bottom of a dress travelling dress two-piece dress type dress wearing a dress wearing a tight and short dress wedding dress wet wound dress witwatersrand virus wound dress woman's dress you have shrunk my dress you look smart in that new dress you tore my dress your dress looks very smart

1: 0 ms