• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

declare

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 4900

DECLARE = [di'kleı] verb
1 ilan etmek, beyan etmek * eşanlamlı : proclaim, announce, broadcast, pronounce
İngilizce örnek : They declared war.
Türkçe çevirisi : Savaş ilan ettiler.
İngilizce örnek : He has been declared bankrupt.
Türkçe çevirisi : Müflis ilan edildi.
İngilizce örnek : The jury declared the prisoner 'guilty'.
Türkçe çevirisi : Jüri mahkûmu suçlu ilan etti.
2 bildirmek, bildirimde bulunmak, beyan etmek * eşanlamlı : state, affirm, assert, say * karşıtanlamlı : deny
İngilizce örnek : Have you got anything to declare?
Türkçe çevirisi : Bildirimde bulunacak bir şeyiniz var mı? (Gümrüğe tabi bir şeyiniz var mı?)
İngilizce örnek : The customs officer asked me to declare my foreign currency.
Türkçe çevirisi : Gümrük memuru yabancı para beyanında bulunmamı istedi.

DECLARE = declare nedir; declare ne demek; declare Türkçesi; declare nasıl okunur, okunuşu /di'kleı/ eylem

ilgili sözler / related words

1: 0 ms