• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

chill

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 10777

veterinerlik

yeme içme

CHILL = [çil] verb
1 soğumak
2 soğutmak * eşanlamlı : cool, refrigerate, freeze * karşıtanlamlı : heat
İngilizce örnek : Please chill our wine before serving.
Türkçe çevirisi : Lütfen servis yapmadan önce şaraplarımızı soğutun.
3 ürpertmek
¤ adjective
soğuk * eşanlamlı : cold, cool, chilly * karşıtanlamlı : warm
¤ noun
1 ürpertici soğuk * eşanlamlı : coldness, coolness, cold * karşıtanlamlı : warmth, heat
İngilizce örnek : Her teeth chattered in the morning chill.
Türkçe çevirisi : Sabah soğuğunda dişleri zangırdadı.
2 soğuk algınlığı, üşütme
İngilizce örnek : In spite of having a chill, he attended the meeting.
Türkçe çevirisi : Soğuk algınlığına rağmen toplantıya katıldı.

1: 0 ms