• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

certainly

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 845

CERTAINLY = [sö: tnli] adverb
1 kesinlikle * eşanlamlı : definitely, surely * karşıtanlamlı : doubtfull, questionably
İngilizce örnek : He would certainly help us if he were here now.
Türkçe çevirisi : Burada olsaydı kesinlikle bize yardımcı olurdu.
İngilizce örnek : I certainly understand why she can't go tonight.
Türkçe çevirisi : Bu akşam neden gidemeyeceğini kesinlikle anlıyorum.
2 tabii, elbette * eşanlamlı : of course, willingly, absolutely
İngilizce örnek : May I call at your office at 5 tomorrow? Certainly, if that's convenient to you.
Türkçe çevirisi : 'Yarın saat beşte bürona uğrayabilir miyim?' 'Tabii, senin için uygunsa.'

1: 0 ms