• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

certainly

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 845

ana kullanım

01. kesinlikle 02. tabii 03. elbette 04. bal gibi 05. elbet 06. hay hay 07. hayhay 08. hiç şüphesiz 09. kesin olarak 10. kuşkusuz 11. muhakkak 12. mutlaka 13. saltin 14. şüphesiz 15. yakinen 16. evet 17. garanti 18. herhalde 19. mücerret 20. öyle ya 21. zahir

CERTAINLY = [sö: tnli] adverb
1 kesinlikle * eşanlamlı : definitely, surely * karşıtanlamlı : doubtfull, questionably
İngilizce örnek : He would certainly help us if he were here now.
Türkçe çevirisi : Burada olsaydı kesinlikle bize yardımcı olurdu.
İngilizce örnek : I certainly understand why she can't go tonight.
Türkçe çevirisi : Bu akşam neden gidemeyeceğini kesinlikle anlıyorum.
2 tabii, elbette * eşanlamlı : of course, willingly, absolutely
İngilizce örnek : May I call at your office at 5 tomorrow? Certainly, if that's convenient to you.
Türkçe çevirisi : 'Yarın saat beşte bürona uğrayabilir miyim?' 'Tabii, senin için uygunsa.'

1: 0 ms