• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

muhakkak

Türkçe - İngilizce

belirteç / adverb

deyim / idiom

iş dünyası

MUHAKKAK = (muhakkak nedir; muhakkak ne demek; muhakkak İngilizcesi) 1. Doğruluğu, gerçekliği kesin olarak bilinen, gerçekliği kesinleşmiş: «Yalnız muhakkak olan bir şey varsa o da, Orhan'ın bana fena hâlde âşık olduğudur.» - N. Hikmet. 2. zf. Kesinlikle: «Her birinin muhakkak bir yakın arkadaşı vardır.» - E. Şafak.

MUHAKKAK = (muhakkak nedir; muhakkak ne demek; muhakkak İngilizcesi) Sülüs yazının yatkın ve yatay bölümleri daha uzun olan türüne verilen ad.

muhakkak = kesinlikle [eski terim - öz Türkçe]

muhakkak = doğru [Osmanlıca - Türkçe]

muhakkak = kesin [Osmanlıca - Türkçe]

muhakkak = mutlaka [Osmanlıca - Türkçe]

1: 0 ms