• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

kesinlikle

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 1276

belirteç / adverb

KESİNLİKLE = (kesinlikle nedir; kesinlikle ne demek; kesinlikle İngilizcesi) (kesinli'kle) Kesin bir biçimde, kesin, kesin olarak, kesinkes, yüzde yüz, her hâlde, her hâlükârda, mutlak, mutlaka, katiyen: «Kimsenin üzerinde durmadığı birkaç ünlü kişiden birisi de kesinlikle o idi.» -T. Buğra.

kesinlikle = behemehâl [öz Türkçe - eski terim]

kesinlikle = katiyen [öz Türkçe - eski terim]

kesinlikle = muhakkak [öz Türkçe - eski terim]

kesinlikle = mutlaka [öz Türkçe - eski terim]

kesinlikle = temin ederim ki [öz Türkçe - eski terim]

kesinlikle = ekîden [Türkçe - Osmanlıca]

kesinlikle = kat'an [Türkçe - Osmanlıca]

kesinlikle = kat'en [Türkçe - Osmanlıca]

kesinlikle = kat'î sûrette [Türkçe - Osmanlıca]

kesinlikle = kâtıbeten [Türkçe - Osmanlıca]

kesinlikle = kat'iyyen [Türkçe - Osmanlıca]

kesinlikle = mutlaka [Türkçe - Osmanlıca]

kesinlikle = resmen [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms