• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

bleed

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 18738

ana kullanım

bilişim

BLEED = [bli: d] bled [bled] verb
1 kanamak * eşanlamlı : lose blood, exude
İngilizce örnek : Your nose is bleeding.
Türkçe çevirisi : Burnun kanıyor.
İngilizce örnek : Wounds don't always bleed.
Türkçe çevirisi : Yaralar her zaman kanamaz.
2 (for) yüreği kan ağlamak, içi sızlamak
İngilizce örnek : Her heart bleeds for him.
Türkçe çevirisi : Yüreği onun için kanıyor.

BLEED = nasıl okunur, okunuşu /bli:d/ eylem [past tense : bled, past participle : bled, -ing : bleeding]

ilgili sözler / related words

1: 1 ms