• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

baba

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 138

ad / noun 1

ad / noun 4

ad / noun 5

ad / noun 7 – nautical

ana kullanım

isim / noun

isim / noun – nautical

isim / noun – sex slang

BABA = (baba nedir; baba ne demek; baba İngilizcesi) Gemi halatlarının bağlandığı iskelelerde bulunan büyük demir düzenekler.

BABA = (baba nedir; baba ne demek; baba İngilizcesi) Halat volta etmek için ağaç veya metalden yapılmış silindirik biçimde güverte veya rıhtıma bağlanmış bir eleman.

baba = peder [öz Türkçe - eski terim]

BABA = (baba nedir; baba ne demek; baba İngilizcesi) 1. Büyük ve onulmaz çıban, veba, dert, hastalık (ilenmelerde): Elinde kolunda babalar çıksın. 2. Koyun ve insanların akciğerinde olan bir hastalık. 3. Zehir zıkkım (ilenmelerde): Baba yiyesice.

BABA = (baba nedir; baba ne demek; baba İngilizcesi) 1. Çatı inşaatında tam merkeze dikilen kalın ağaç. 2. Ur, yumru. 3. Sancak ve çadır başlarına geçirilen top.

BABA = (baba nedir; baba ne demek; baba İngilizcesi) 1. Çatılarda, makas ağaçlarının birer ucunun çivilendiği, iki metre kadar uzunlukta ve tam ortada bulunan kalın direk, omurga direği. 2. İskele, motor ve kayıklarda zincir, halat bağlanan kalın ve kısa kütük, taş veya demir yuvak. 3. Meyve fidanlarına destek için konulan ağaç direk. 4. Tırabzan başlığı.

BABA = (baba nedir; baba ne demek; baba İngilizcesi) 1. Çocuğu olan erkek, peder. 2. Çocuğun dünyaya gelmesinde etken olan erkek: «Türk babanın ve Türk ananın çocuğu Türk'tür.» -Anayasa. 3. Kazılarda çıkarılan toprağın miktarını hesaplayabilmek için yer yer bırakılan toprak dikme. 4. Çatı merteği. 5. Bir ülkeye veya bir topluluğa yararlı olmuş kimse: Atatürk Türk milletinin babasıdır. 6. mec. Anlayışlı, iyi huylu erkek. 7. mec. Silah kaçakçılığı, kara para aklama ve uyuşturucu madde ticareti vb. kirli ve gizli işler yapan çetenin başı. 8. mec. Koruyucu, babalık duyguları ile dolu kimse. 9. mec. Ata: «Asya'daki babalarımızdan miras kalan millî şiirimizin manzum şekillerinde...» -Y. K. Beyatlı. 10. sf. argo Çok kaliteli, üstün nitelikli. 11. esk. Tarikatların bazısında tekke büyüğü: Bektaşi babası. 12. esk. Bu gibi kimselere verilen unvan: Gül Baba. Nur Baba. Baba İlyas. 13. den. Gemi veya iskelede halatın takıldığı yuvarlak başlı iri demir, ağaç veya beton dikme. 14. mim. Bir merdivende, tırabzanın sahanlıkla birleştiği yerde bulunan dikey öge.

BABA = (baba nedir; baba ne demek; baba İngilizcesi) 1. Erkek hindi. 2. Erkeklik organı.

BABA = (baba nedir; baba ne demek; baba İngilizcesi) Birlikte, beraber.

BABA = (baba nedir; baba ne demek; baba İngilizcesi) Cüzzam.

BABA = (baba nedir; baba ne demek; baba İngilizcesi) Mahya kirişini dikey olarak alttan tutan kalın, kare kesitli kerestelerden her biri. a. bk. çatı.

BABA = (baba nedir; baba ne demek; baba İngilizcesi) Özellikle dört ayaklı hayvanlar için kullanılan, bir hayvanın ebeveynlerinden erkek olanına verilen ad.

BABA = (baba nedir; baba ne demek; baba İngilizcesi) Papatya büyüklüğünde bir çiçek.

BABA = (baba nedir; baba ne demek; baba İngilizcesi) Saygıdeğer yaşlı adamlara, bir topluluğun ya da bir örgütün başında bulunan kimselere, kimi tekke ulularına verilen san: Baba Oruç, Bektaşî Babası, Gül Baba.

baba = bâbâ [Türkçe - Osmanlıca]

baba = eb [Türkçe - Osmanlıca]

baba = ebî [Türkçe - Osmanlıca]

baba = peder [Türkçe - Osmanlıca]

baba = vâlid [Türkçe - Osmanlıca]

baba

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 17837

BABA = (baba nedir; baba Türkçesi) Özellikle dört ayaklı hayvanlar için kullanılan, bir hayvanın ebeveynlerinden erkek olanına verilen ad.

ilgili sözler / related words

-e baba gibi davranmak ağaç baba ana baba ana baba bir ana baba duası almak ana baba gibi ana baba günü ana baba günü gibi kalabalık ana baba imgesi ana baba izi ana baba katili ana baba kuşağı ana baba okulu ana baba otoritesi ana baba rehberliği ana baba rızası arama ana baba ya da akraba katili ana bir baba ayrı ana ve baba ana veya baba katili ana ya da baba ana ya da baba ile ilgili ana ya da baba katili anne baba anne baba adaylığı anne baba adı anne baba bir anne baba eğitimi anne baba eline bakmak anne baba psikopatolojisi anne baba sevgisinden yoksun çocuk anne veya baba asal baba asma baba baba adam baba betisi baba bir baba boyunduruğu baba bucağı baba destek programı baba ebeveyn baba evi baba figürü baba gibi baba gibi sertçe azarlamak baba hattı baba hindi baba hukuku baba ile ilgili baba imajı baba imgesi baba incir baba kaatili baba kannuç baba karmaşası baba katili baba katilliği baba katli baba kaynaklı baba kökenli ad baba lohusalığı baba mahallinde ikamet baba modeli baba nasihatı baba nasihati baba nesli baba ocağı baba oğul birbirine benzemiş baba oğul gibi baba olan erkek hayvan baba olarak tanımak baba olma baba olmak baba olmuş hayvan baba öldürme baba saplantısı baba sıfatı baba simgesi baba soyluluk baba soyu baba sülâlesi baba tarafı baba tarafından baba tarafından akraba baba tarafından büyükbaba baba tarafından hısımlık baba tarafından hısımlık bağı baba tarafından kalma baba tarafından olan baba tatlısı baba torik baba ve çocuk baba ya da akraba katiline ait baba ya da dede adından türetilmiş isim baba yaga birini baba gibi sertçe azarlamak biyolojik baba devlet baba dön baba evde kalıp ev işlerine bakan baba evlat edinen anne veya baba evlat edinen anne ya da baba evlatlığa bakan ana baba evlatlık edinen ana baba hacı baba hem anne hem baba kertmeli baba koruyucu baba küçük baba manevi ana baba manevi baba Noel Baba noel baba kostümü oğula oranla baba ortada görünmeyen baba öz anne baba palamarlık baba romlu baba tatlısı rum baba sarkıtma baba süt sığırlarında evlatları süt verme bakımından verimli olan baba tam anlamıyla ana baba günü toprak baba üvey anne baba üvey anne ya da baba üvey baba üvey baba fobisi üvey baba ürküsü yan baba yetkeci ana baba

1: 0 ms