• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

assume

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1697

matematik

ASSUME = [ı'syu: m] verb
1 varsaymak, farz etmek * eşanlamlı : suppose, presume
İngilizce örnek : Ancient geographers assumed that the world was flat.
Türkçe çevirisi : Eski coğrafyacılar dünyanın düz olduğunu varsayıyorlardı.
İngilizce örnek : He had such a bad reputation that everyone assumed he was guilty.
Türkçe çevirisi : O kadar kötü bir ünü vardı ki herkes onu suçlu farz ediyordu.
2 (iş, görev) üzerine almak, üstlenmek * eşanlamlı : undertake, take on
3 almak, takınmak * eşanlamlı : affect, pretent, feign

ASSUME = nasıl okunur, okunuşu /I'syu:m/ eylem

ilgili sözler / related words

1: 1 ms