• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

abolish

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 13205

ABOLISH = [ı'boliş] verb
yürürlükten kaldırmak, durdurmak * eşanlamlı : obliterate, end, put out * karşıtanlamlı : establish, keep, retain
İngilizce örnek : Are you in favour of abolishing the death penalty?
Türkçe çevirisi : Ölüm cezasının kaldırılmasından yana mısın?
İngilizce örnek : The Town Council have abolished trams.
Türkçe çevirisi : Belediye meclisi tramvayları kaldırdı.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms