• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

abolish

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 13205

ana kullanım

01. yürürlükten kaldırmak 02. durdurmak 03. ilga etmek 04. feshetmek 05. sona erdirmek 06. hükümsüz kılmak 07. lağvetmek 08. refetmek 09. iptal etmek 10. bozmak 11. gidermek 12. kapamak 13. kapatmak 14. ortadan kaldırmak

iş dünyası

01. kaldırmak

teknik

01. fesih etmek

ABOLISH = [ı'boliş] verb
yürürlükten kaldırmak, durdurmak * eşanlamlı : obliterate, end, put out * karşıtanlamlı : establish, keep, retain
İngilizce örnek : Are you in favour of abolishing the death penalty?
Türkçe çevirisi : Ölüm cezasının kaldırılmasından yana mısın?
İngilizce örnek : The Town Council have abolished trams.
Türkçe çevirisi : Belediye meclisi tramvayları kaldırdı.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms