• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

abolish

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 13205

ABOLISH = [ı'boliş] verb
yürürlükten kaldırmak, durdurmak * eşanlamlı : obliterate, end, put out * karşıtanlamlı : establish, keep, retain
İngilizce örnek : Are you in favour of abolishing the death penalty?
Türkçe çevirisi : Ölüm cezasının kaldırılmasından yana mısın?
İngilizce örnek : The Town Council have abolished trams.
Türkçe çevirisi : Belediye meclisi tramvayları kaldırdı.

ABOLISH
abolish slavery: köleliği kaldırmak
abolish laws: kanunları kaldırmak
abolish poverty: yoksulluğu kaldırmak
abolish restrictions: kısıtlamaları kaldırmak
abolish monarchy: monarşiyi kaldırmak
abolish customs: gümrükleri kaldırmak
abolish taxes: vergileri kaldırmak
abolish regulations: düzenlemeleri kaldırmak
abolish privileges: ayrıcalıkları kaldırmak
abolish barriers: engelleri kaldırmak

ilgili sözler / related words

1: 0 ms