• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

superfluous

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 12305

SUPERFLUOUS = [su: 'pö: fluıs] adjective
lüzumsuz, fazla, gereksiz * eşanlamlı : unnecessary, needless; superabundant, redundant, excessive, surplus

1: 0 ms