• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

suitable

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2195

SUITABLE = ['su: tıbıl] adjective
uygun, elverişli * eşanlamlı : appropriate, apt, fit, right, proper * karşıtanlamlı : unsuitable, inappropriate
İngilizce örnek : Do you think this suit will be suitable for the ceremony?
Türkçe çevirisi : Sence bu takım elbise tören için uygun olur mu?
İngilizce örnek : Is 7: 00 a suitable time, or is it too early?
Türkçe çevirisi : Saat yedi uygun bir zaman mı, yoksa çok mu erken?
İngilizce örnek : This jacket is suitable for spring wear.
Türkçe çevirisi : Bu ceket kış giysisi olarak uygun.

1: 0 ms