• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

sordid

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 19601

SORDID = ['so: did] adjective
1 kirli, pis * eşanlamlı : dirty, filthy, unclean, foul, unclean
2 alçak, aşağılık * eşanlamlı : mean, ignoble, base, low, vile, disgraceful * karşıtanlamlı : respectable
3 çıkarcı, paragöz * eşanlamlı : greedy, avaricious, selfish, miserly

SORDID = nasıl okunur, okunuşu /'so:did/ sıfat

1: 0 ms