• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

shrill

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 17485

ana kullanım 1

01. çıkarmak 02. seslemek 03. acı acı bağırmak 04. acı ses çıkarmak

ana kullanım 2

01. tiz 02. keskin 03. cırtlak 04. acı 05. cırlak 06. göze çarpan 07. kulak tırmalayıcı 08. düdük gibi 09. tiz sesli

SHRILL = [şril] adjective
tiz sesli, keskin * eşanlamlı : sharp, acute, piercing, ear-splitting, high-pitched * karşıtanlamlı : low

1: 0 ms