• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

lurk

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 37207

LURK = [lö: k] verb
gizlenmek, pusuya yatmak
İngilizce örnek : I was disturbed by the shadow of somebody lurking behind the trees.
Türkçe çevirisi : Ağacın arkasında gizlenen birinin gölgesinden rahatsız oldum.
* lurk around/about = gizli gizli dolaşmak
İngilizce örnek : A suspicious character has been lurking about in those bushes all day.
Türkçe çevirisi : Şüpheli bir şahıs şu çalılıklarda bütün gün dolaşıyordu.

1: 0 ms