• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

request

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2055

REQUEST = [ri'kwest] noun
rica, dilek, istek * eşanlamlı : petition, appeal, demand, requisition, desire, entreaty
İngilizce örnek : Buses stop here by request.
Türkçe çevirisi : Otobüsler burada istek üzerine durur.
İngilizce örnek : The band is playing that tune in answer to a request.
Türkçe çevirisi : Orkestra o parçayı bir istek üzerine çalıyor.
¤ verb
rica etmek, dilemek * eşanlamlı : petition, appeal, entreat, ask, beg, demand
İngilizce örnek : Members are requested to provide proof of identity.
Türkçe çevirisi : Üyelerden kimlik göstermeleri rica olunur.
İngilizce örnek : She requested me to leave early.
Türkçe çevirisi : Erken gitmemi rica etti.
İngilizce örnek : Customers are kindly requested to refrain from smoking.
Türkçe çevirisi : Müşterilerden sigara içmekten uzak durmaları nezaketle rica olunur.

REQUEST = nasıl okunur, okunuşu /ri'kwest/ isim

1: 0 ms