• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

plead

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 11983

PLEAD = [pli: d] verb
1 yalvarmak * eşanlamlı : beg, appeal, beseech
İngilizce örnek : He pleaded with her to come back.
Türkçe çevirisi : Ona dönmesi için yalvardı.
İngilizce örnek : The parents of the young girl pleaded with the kidnappers for mercy.
Türkçe çevirisi : Genç kızın anne babası kızını kaçıranlardan merhamet dilendi.
2 mazeret göstermek
İngilizce örnek : He didn’t go to work, pleading illness.
Türkçe çevirisi : Hastalığını mazeret göstererek işe gitmedi.
3 dava açmak
4 savunmak
İngilizce örnek : He pleaded for the defendant.
Türkçe çevirisi : Davalıyı savundu.
5 suçlamak
* plead guilty/not guilty = suçlu olduğunu kabul etmek (etmemek)
İngilizce örnek : The defendant decided to plead guilty to the charge.
Türkçe çevirisi : Davalı, suçlamaya karşı suçlu olduğunu itiraf etmeye karar verdi.

PLEAD = plead nedir; plead ne demek; plead Türkçesi; plead nasıl okunur, okunuşu /pli:d/ eylem [past tense : pleaded;pled, past participle : pleaded;pled, -ing : pleading]

1: 1 ms