• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

pertinent

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 8444

PERTINENT = ['pö: tinınt] adjective
uygun, yerinde, ilgili * eşanlamlı : suitable, appropriate, fit, fitting, proper; relevant * karşıtanlamlı : irrelevant

1: 0 ms