• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

offend

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 15202

OFFEND = [ı'fend] verb
1 suç işlemek * eşanlamlı : sin, transgress, trespass, err, go astray
2 gücendirmek, kırmak * eşanlamlı : insult, outrage, hurt
İngilizce örnek : I didn't mean to offend you.
Türkçe çevirisi : Seni kırmak istemedim.
İngilizce örnek : You can say anything you like. I won't be offended.
Türkçe çevirisi : İstediğini söyleyebilirsin. Kırılmam.
3 rahatsız etmek * eşanlamlı : irritate, vex, annoy, anger, displease * karşıtanlamlı : please

1: 0 ms