• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

next

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 308

bilişim

NEXT = [nekst] adjective
1 bir sonraki, en yakın * eşanlamlı : following, succeeding, nearest, neighbouring * karşıtanlamlı : previous
İngilizce örnek : It is thought that he will be the next prime minister.
Türkçe çevirisi : Onun bir sonraki başbakan olacağına inanılıyor.
İngilizce örnek : The next time you visit us, you must stay for dinner.
Türkçe çevirisi : Gelecek sefer bizi ziyaret ettiğinde akşam yemeğine kalmalısın.
2 gelecek, önümüzdeki * eşanlamlı : following * karşıtanlamlı : last
İngilizce örnek : We're driving to İzmir next Friday.
Türkçe çevirisi : Gelecek cuma (arabayla) İzmir’e gidiyoruz.
İngilizce örnek : We're spending next winter in Australia.
Türkçe çevirisi : Gelecek kışı Avustralya’da geçiriyoruz.
İngilizce örnek : He is thinking of going to Alanya for his holiday next year.
Türkçe çevirisi : Gelecek yıl tatilinde Alanya’ya gitmeyi düşünüyor.
İngilizce örnek : He may be on the football team next year.
Türkçe çevirisi : Gelecek yıl futbol takımına girebilir.
İngilizce örnek : Since she can't come tonight, we are going to put the party off until next week.
Türkçe çevirisi : Bu akşam gelemediği için partiyi gelecek haftaya erteleyeceğiz.
3 ertesi
İngilizce örnek : We arrived there on Friday evening. The next day we went sight-seeing.
Türkçe çevirisi : Oraya cuma akşamı vardık. Ertesi gün turistik gezi yaptık.
* next to = -e bitişik, -in yanında
İngilizce örnek : She was standing next to me.
Türkçe çevirisi : Yanımda duruyordu.
İngilizce örnek : I sat next to her.
Türkçe çevirisi : Onun yanına oturdum.
İngilizce örnek : They are building another mosque next to the airport.
Türkçe çevirisi : Havaalanının yanına bir cami daha yapıyorlar.
* next to impossible = imkânsız gibi
İngilizce örnek : Those twins are so alike that it is next to impossible to distinguish which is which.
Türkçe çevirisi : Bu ikizler birbirine o kadar çok benziyor ki hangisinin hangisi olduğunu ayırt etmek imkânsız gibi.

1: 0 ms