• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

muhakeme

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 2809

İngiliz hukuku

MUHAKEME = (muhakeme nedir; muhakeme ne demek; muhakeme İngilizcesi) 1. huk. Yargılama. 2. fel. Usa vurma: «Daima felsefe yapmaya hazır, kurulmuş bir makineye benzeyen ukala dimağım muhakemeye başladı.» - Ö. Seyfettin. 3. mec. Bir sorunu çözmek için çıkar yol arama: «Güldüm, şu muhakemem ne garip münasebetsizlikti.» - Ö. Seyfettin.

MUHAKEME = (muhakeme nedir; muhakeme ne demek; muhakeme İngilizcesi) yargılama. ~ usûlü: yargılama süreci, yargılayış (procédure, Prozess, Verfahren).

muhakeme = usa vurma [eski terim - öz Türkçe]

muhakeme = usavurma [eski terim - öz Türkçe]

muhakeme = yargılama [eski terim - öz Türkçe]

muhakeme = hüküm yürütme [Osmanlıca - Türkçe]

muhakeme = yargılama [Osmanlıca - Türkçe]

1: 0 ms