• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

monitor

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 4988

ana kullanım

MONITOR = ['monitı] noun
1 sınıf başkanı * eşanlamlı : adviser, supervisor
İngilizce örnek : After calling the roll, the monitor led the team out.
Türkçe çevirisi : Yoklama yaptıktan sonra sınıf başkanı takımı dışarı çıkardı.
2 monitör
İngilizce örnek : My computer has a very large monitor.
Türkçe çevirisi : Bilgisayarımın çok büyük bir ekranı var.
¤ verb
1 izlemek, takibe almak
İngilizce örnek : Your progress at work is being monitored.
Türkçe çevirisi : İşteki ilerlemeniz izleniyor.

1: 0 ms