• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

mighty

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 4621

MIGHTY = [mayti] adjective
güçlü, kuvvetli, kudretli * eşanlamlı : powerful, strong, forceful, robust, vigorous * karşıtanlamlı : weak

MIGHTY = nasıl okunur, okunuşu /mayti/ sıfat

1: 0 ms