• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

mekanizma

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 2088

MEKANİZMA = (mekanizma nedir; mekanizma ne demek; mekanizma İngilizcesi) 1. Belli bir sonuca ulaşmak için karmaşık bir biçimde düzenlenmiş organ veya parçalar birleşimi, sistem, düzenek: «Mekanizmanın ipi ya şu yana ya bu yana ağdıracak.» - Ağaoğlu. 2. Organların işleyiş biçimi: «Akıl, henüz insan mekanizmasındaki tam yerini bulmamıştır.» - F. R. Atay. 3. Ateşli silahların işlemesini sağlayan mekanik bölüm. 4. mec. Oluş, ortaya çıkış, işleyiş: «Oyunların mekanizmasını sezince tekdüzeleşiyor birden dünya.» - H. Taner.

MEKANİZMA = (mekanizma nedir; mekanizma ne demek; mekanizma İngilizcesi) Belirli sorunları çözmek ya da belirli sonuçları elde etmekte kullanılan, canlıda aşağı yukarı kökleşmiş davranış kalıpları.

mekanizma = düzenek [eski terim - öz Türkçe]

mekanizma = işlerge [eski terim - öz Türkçe]

MEKANİZMA = Saatin iç parçası.

1: 0 ms