• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

liquid

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2171

sıfat / adjective 4 – phonetics

LIQUID = ['likwid] noun adjective
sıvı, likit * eşanlamlı : fluid * karşıtanlamlı : solid
İngilizce örnek : Water, ink, milk, and wine are liquids.
Türkçe çevirisi : Su, mürekkep, süt ve şarap hepsi sıvıdır.
İngilizce örnek : Now many people prefer liquid soap.
Türkçe çevirisi : Şimdi birçok insan sıvı sabunu tercih ediyor.

1: 0 ms