• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

akar

Türkçe - İngilizce

hayvanbilim

hekimlik

isim / noun

ticaret

veterinerlik

AKAR = (akar nedir; akar ne demek; akar İngilizcesi) 1. Çağlayan. 2. Akıntılı yer.

AKAR = (akar nedir; akar ne demek; akar İngilizcesi) 1. Irmak, dere, çay, küçük akarsu. 2. Çeşme, pınar, kaynak, su oluğu. 3. Çeşme yalağı. 4. Suni ipekli, âdi kumaş. 5. bk. akarca (I)-3.

AKAR = (akar nedir; akar ne demek; akar İngilizcesi) Akar takımına ait herhangi bir parazit.

AKAR = (akar nedir; akar ne demek; akar İngilizcesi) Daima akan çıban, sıraca, fistül.

AKAR = (akar nedir; akar ne demek; akar İngilizcesi) Halı, koltuk, yatak vb. yerlerde ve nemli ortamlarda yaşayan, astıma yol açabilen, insan vücudundan dökülen deri tozlarıyla ve parçacıklarıyla beslenen bir canlı türü.

AKAR = (akar nedir; akar ne demek; akar İngilizcesi) İşleyen yara.

AKAR = (akar nedir; akar ne demek; akar İngilizcesi) Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkân, tarla, bağ vb. mülk, akaret.

AKAR = (akar nedir; akar ne demek; akar İngilizcesi) Kiraya verilerek gelir getiren taşınmaz mal.

akar = kazanç sağlayan mülk [Osmanlıca - Türkçe]

ilgili sözler / related words

1: 0 ms