• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

akan

Türkçe - İngilizce

akan = revân [Türkçe - Osmanlıca]

akan = sâil [Türkçe - Osmanlıca]

ilgili sözler / related words

ağır akan akan amber ağacı akan beyazlar akan görüntüler akan gözeölçer akan kanı durdurmak akan kuyular akan metin akan miktar akan patlama akan su akan su ekosistemi akan su kültürü akan su miktarı akan suyun hızını ölçen alet akan trafik akan ya da yüksekten düşen su ile çalışan ve zamanın ölçülmesi için kullanılan bir düzenek akan yıldız akan zaman akarsuyun hızlı akan kısmı aşağı akan bal gibi akan bazı yaralardan akan ince akıntı beraber akan birbirinin içine akan birim kesitten birim zamanda akan su hacmi birim zamanda akan su hacmi birlikte akan boşa akan damla böğürtlen akan burnu akan damardan akan kan damla damla akan şey denizine akan devamlı akan akarsu dışa akan dışa akan artık maddeler dışarı akan dışarı akan madde dışarı akan miktar dışarıya akan miktar doğumdan sonra dölyatağından akan sıvı düşük rakımda akan nehir en hızlı akan yeri (ırmak vb) gaz etkisi altında akan kuyu geri akan geriye akan göl veya nehirden çıkarak akan dere gölden/ırmaktan ayrılıp akan dere gölden/nehirden çıkarak akan dere gürül gürül akan hak deyince akan sular durur hırçın akan su ırmak ve benzerinin en hızlı akan yeri içe akan içeri akan içeriye akan içinden dere akan darboğaz içinden su akan ağız içinden su ve benzeri akan ağız kanatların üzerinden akan havanın yönünü değiştirerek kaldırıcı kuvvet sağlayan kısım kendiliğinden akan kesikli akan akarsu kıvrılarak akan nehir yatakları kireçtaşı yatağında akan nehir kolay akan körfezine akan lağımdan akan artık madde peryodik olarak ekvatorun sahili boyunca güneye doğru akan bir sıcak su akıntısı rüzgârla beraber akan med saniyede akan megabit miktarı sel gibi akan gözyaşı suyu yandan akan çark suyun hızlı akan yeri tanrıların damarlarında kan yerine akan sıvı tanrıların damarlarında kan yerine akan sıvı (söylencebilimde) ters akan akarsu ters akan koyak ters akan vadi ters yönde akan ülke dışına akan ödemeler yaradan akan sıvı yer çekimi ile akan su yerçekimi ile akan su

1: 0 ms