• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

lamentable

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 23947

LAMENTABLE = ['lemıntıbıl] adjective
içler acısı, acınacak * eşanlamlı : deplorable, regrettable, unfortunate, pitiful, miserable, poor, sad, sorrowful, tragic, distressing

LAMENTABLE nasıl okunur, okunuşu /'lEmıntıbıl/ sıfat

1: 0 ms