• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

kederli

Türkçe - İngilizce

KEDERLİ = (kederli nedir; kederli ne demek; kederli İngilizcesi) Acılı, üzüntülü, mükedder: «Sarayın sükûnu bir kederli muammayı saklar gibi ağırdı.» -İ. A. Gövsa.

kederli = acılı [eski terim - öz Türkçe]

kederli = tasalı [eski terim - öz Türkçe]

kederli = üzüntülü [eski terim - öz Türkçe]

kederli = gamnâk [Türkçe - Osmanlıca]

kederli = kedernâk [Türkçe - Osmanlıca]

kederli = mağmûm [Türkçe - Osmanlıca]

kederli = mükedder [Türkçe - Osmanlıca]

kederli = mütekeddir [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms