• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

kriter

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 2458

KRİTER = (kriter nedir; kriter ne demek; kriter İngilizcesi) Ölçüt.

kriter = kıstas [eski terim - öz Türkçe]

kriter = ölçüt [eski terim - öz Türkçe]

kriter = mısdak [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms