• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

dig

Türkçe - İngilizce

dişçilik

01. rubber dam

dig

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 8585

ana kullanım 1

01. kazmak 02. bellemek 03. kazı yapmak 04. anlamak 05. beğenmek 06. dürtmek 07. tutmak 08. sevmek 09. açmak 10. dürtüklemek 11. eşelemek 12. hafriyat yapmak 13. hoşlanmak 14. kavramak 15. kazarak aramak 16. soruşturmak 17. toprağı kazmak 18. yumulmak 19. zevk almak 20. harıl harıl çalışmak 21. ineklemek 22. araştırmak 23. bakmak 24. çakmak 25. çukur açmak 26. çukur kazmak 27. -den zevk almak 28. deşmek 29. eşmek 30. görmek 31. göz atmak 32. incelemek 33. mahmuzlamak 34. pansiyonda yaşamak 35. sıkı çalışmak 36. sıyırmak 37. sökmek 38. yemeğe girişmek

ana kullanım 2

01. dürtme 02. iğneli laf 03. kazı yeri 04. kazı 05. taş 06. arkeolojik kazı 07. çaktın mı 08. dürtüş 09. hafriyat 10. iğneleyici söz 11. iğneli söz 12. kakış 13. kinaye 14. sokma 15. sokuşturma 16. belleme 17. dublaj 18. iğneleme 19. kazma 20. lojman 21. plonjonla defans 22. top, tam yere değmek üzereyken oyunculardan birinin müdahale etmesi 23. yurt

DIG = [dig] verb
dug [dag] kazmak * eşanlamlı : excavate, scoop, gouge, burrow
İngilizce örnek : She dug a large hole in the garden.
Türkçe çevirisi : Bahçede büyük bir çukur kazdı.
İngilizce örnek : The dog is digging a hole to hide its bone in.
Türkçe çevirisi : Köpek kemiğini saklamak için bir çukur kazıyor.
İngilizce örnek : The children like to dig in the sand.
Türkçe çevirisi : Çocuklar kumda çukur kazmayı sever.
¤ noun
1 kazı yeri
2 iğneli söz
* dig sb/sth out (of sth) = 1 (enkaz altından) çıkarmak
İngilizce örnek : Rescue workers dug him out of the avalanche.
Türkçe çevirisi : Kurtarma ekibi onu çığın altından kazıp çıkardı.
2 eşeleyip çıkarmak
İngilizce örnek : Bill went into the attic and dug out some old photos.
Türkçe çevirisi : Bill tavan arasına gitti ve birkaç eski fotoğraf çıkardı.
İngilizce örnek : He dug out several documents from his briefcase and gave them to the judge.
Türkçe çevirisi : Evrak çantasından birkaç belge çıkardı ve onları yargıca verdi.
* dig sth up = 1 kazıp çıkarmak
İngilizce örnek : The farmer is digging up potatoes.
Türkçe çevirisi : Çiftçi patatesleri kazıp çıkarıyor.
2 çukur kazmak
İngilizce örnek : Workmen are digging up the road to install cable.
Türkçe çevirisi : İşçiler, kablo döşemek için yolu kazıyor.

ilgili sözler / related words

1: 0 ms