• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

hospitable

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 17419

HOSPITABLE = ['hospitıbıl] adjective
konuksever
İngilizce örnek : Turkish people have a great reputation for being hospitable.
Türkçe çevirisi : Türkler, konuksever olmalarıyla çok ünlüdür.

1: 0 ms