• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

grace

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1956

GRACE = [greys] noun
1 zarafet, güzellik * eşanlamlı : elegance, gracefulness, charm, beauty, ease * karşıtanlamlı : clumsiness
İngilizce örnek : She dances with grace.
Türkçe çevirisi : Zarafetle dans eder.
2 lütuf * eşanlamlı : favour, goodwill, kindness, benevolence, goodness, mercy, compassion
3 şükran duası * eşanlamlı : blessing, thanksgiving, prayer
İngilizce örnek : My father says grace aloud before meals.
Türkçe çevirisi : Babam yemeklerden öce yüksek sesle şükran duası eder.
4 ek süre
İngilizce örnek : I'll give you three days’ grace to finish your essay.
Türkçe çevirisi : Denemeni bitirmen için sana üç gün daha vereceğim.

GRACE = nasıl okunur, okunuşu /greys/ isim

ilgili sözler / related words

1: 0 ms