• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

galeri

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 4207

isim / noun – architecture

kazıbilim

mimarlık

yerbilim

galeri = sergievi [eski terim - öz Türkçe]

galeri = sergilik [eski terim - öz Türkçe]

galeri = sergiyeri [eski terim - öz Türkçe]

GALERİ = (galeri nedir; galeri ne demek; galeri İngilizcesi) 1. Bir yapının birçok bölümünü aynı katta birbirine bağlayan içten veya dıştan yapılmış geniş geçit: «Loşluğunu ışıklar bile gidermeyen koyu mavi bir uzun galeriye girdik.» - R. E. Ünaydın. 2. Sanat eserlerinin veya herhangi bir malın sergilendiği salon: «Hilmi Bey'in evi, bir sanat ve ihtişam galerisi değildi.» - S. Ayverdi. 3. Maden ocaklarında açılan yer altı yolu. 4. Otomobil alınıp satılan yer.

GALERİ = (galeri nedir; galeri ne demek; galeri İngilizcesi) 1. Roma tiyatrosunda yüksek ve uzun takma saç. 2. Tiyatro yapılarında ikinci asma kat.

GALERİ = (galeri nedir; galeri ne demek; galeri İngilizcesi) Tiyatro yapılarında üst katlar. Seyirci galerinin daha ucuzca ve salmeye uzak olan bölümü (Üst balkon).

ilgili sözler / related words

1: 0 ms