• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

endaze

Türkçe - İngilizce

endaze = ölçü [eski terim - öz Türkçe]

ENDAZE = (endaze nedir; endaze ne demek; endaze İngilizcesi) 1. 65 santimetrelik uzunluk ölçüsü: «Birader, bir ağızlık kullanıyor, nah, asgari bir endaze boyunda...» - İlhan. 2. mec. Ölçü: «Mehmetçiğin makamını şan ve şerefle ölçebilecek, ne bir tartı ne bir endaze ne bir kıyas, ne bir mikyas vardır.» - N. F. Kısakürek.

ENDAZE = (denizcilik) Bir geminin gövdesine biçim veren eğriler ile geminin profil (yan görünüş) ve plan (üstten) şeklini belirten çizgilere denir.

ilgili sözler / related words

1: 3 ms