• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

easy-going

İngilizce - Türkçe

EASY-GOING = [i: zi'gouing] adjective
kaygısız, yüreği geniş, aldırış etmez * eşanlamlı : calm, relaxed, carefree, tolerant, happy-go-lucky * karşıtanlamlı : strict
İngilizce örnek : She has easy-going parents; they are never worried about her.
Türkçe çevirisi : Çok rahat (kaygısız) anne babası var; onu hiç merak etmiyorlar.
İngilizce örnek : I like it when someone is easygoing.
Türkçe çevirisi : Birinin kaygısız olması hoşuma gider.
İngilizce örnek : Mr. Brown is so easygoing that he will put up with anybody.
Türkçe çevirisi : Bay Brown o kadar rahat biri ki herkese katlanıyor.
İngilizce örnek : She is a chatterbox and an easy-going person.
Türkçe çevirisi : O geveze ve rahat biri.

1: 0 ms