• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

uysal

Türkçe - İngilizce

deyim / idiom

UYSAL = (uysal nedir; uysal ne demek; uysal İngilizcesi) 1. Aptal, bön. 2. Yüzsüzlük, terslik.

UYSAL = (uysal nedir; uysal ne demek; uysal İngilizcesi) 1. Başkalarına kolayca uyabilen, sözlerini dinleyip karşı gelmeyen, yumuşak başlı: «Kadın uysal olduğu zaman kuvvetlidir.» -A. Gündüz. 2. zf. Başkalarına kolayca uyabilen, sözlerini dinleyip karşı gelmeyen, yumuşak başlı bir biçimde: «Ona vefasızlıkta biraz düşünceli davranmayı yararlı buluyor, yalnızca bulduklarında yeni başkana pek uysal davranıyorlardı.» -M. Ş. Esendal.

UYSAL = (uysal nedir; uysal ne demek; uysal İngilizcesi) Aptal, bön, başkasının sözüyle davranan.

UYSAL = (uysal nedir; uysal ne demek; uysal İngilizcesi) Evcil.

UYSAL = (uysal nedir; uysal ne demek; uysal İngilizcesi) Geçimsiz, kavga çıkaran, takılan.

uysal = benign [öz Türkçe - eski terim]

uysal = ehli [öz Türkçe - eski terim]

uysal = halim selim [öz Türkçe - eski terim]

uysal = mazlum [öz Türkçe - eski terim]

uysal = munis [öz Türkçe - eski terim]

uysal = muti [öz Türkçe - eski terim]

uysal = mülayim [öz Türkçe - eski terim]

1: 0 ms